Tender dan SebutHarga

Sebarang maklumat berkaitan Tender & Sebutharga akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

Sebarang pertanyaan berkaitan hal ini boleh hubungi nombor pejabat kami dan pihak Tuan/Puan boleh meminta pihak operator untuk menyambung talian telefon ke Bahagian Teknikal (Kejuruteraan dan Pembangunan).

Nombor Telefon Pejabat MDKB:-
Tel: 088-976529 / 088976627