Perkhidmatan e-Cuti

Perkhidmatan e-Cuti

Sistem Pergerakan Pegawai

Sistem Pergerakan Pegawai

SM2

Sistem Maklumat Sumber Manusia

E-Prestasi

Sistem Penilaian Prestasi

iZin - Hadir Seminar

Sistem Izin Hadir Seminar

iZin - Keluar Negeri

Sistem Izin Keluar Negeri

Integrated Training System

Iklan Tawaran Kursus Anjuran INSAN

Portal Single Sign On

Laman Aplikasi Kerajaan Negeri Sabah

Semakan Bayaran / Slip Gaji

Sistem Semakan Bayaran Perkhidmatan Awam

Sistem JCK

Sistem Jabatan Cetak Kerajaan

Sistem Peperiksaan

Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

SPINS

Sistem Maklumat Projek Negeri Sabah

SM2 : Peribadi

Semakan Maklumat Sendiri