No Nama Sambungan No Telefon Bahagian Gambar
1 Bahagian Pentadbiran 088-976529 088-976529 / 088-976627 Pentadbiran
2 Bahagian Teknikal 17 088-976529 / 088-976627 Teknikal
3 Bahagian Penguatkuasa 25 088-976529 / 088-976627 Bahagian Penguatkuasa
4 Bahagian Kesihatan & Persekitaran 13 088-976529 / 088-976627 Bahagian Kesihatan & Persekitaran
5 Bahagian Akaun 16 088-976529 / 088-976627 Bahagian Akaun
6 Bahagian Perlesenan 22 088-976529 / 088-976627 Bahagian Perlesenan
7 Bahagian Fail & Rekod 21 088-976529 / 088-976627 Bahagian Fail & Rekod